Friday, April 29, 2016

The Future EveIn December 2014 we had a post on the track "KitsuNe" (sound clip removed), a piece by Robert Wyatt and The Future Eve.

Now we may read this on The Future Eve´s site (thank´s Arie!):
"A worldwide release of [ Robert Wyatt & The Future Eve ] is confirmed ! ( CD/LP )".

1 comment:

truongmuunghenhan said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

An Thái Sơn chuyên võng điện máy đưa võng hay võng điện cho bé và chia sẻ kinh nghiệm giúp quý khách biết cục điện đưa võng giá bao nhiêu cũng như máy đưa võng loại nào tốt nhất cho giấc ngủ của bé.